WEBVTT 1 0:00:01.160 --> 0:00:04.137 Tämä video opastaa miten teet kurssin loppuselvityksen ... 2 0:00:04.137 --> 0:00:07.239 eli kirjaat kurssin osallistujatiedot ja kuluerittelyn. 3 0:00:08.680 --> 0:00:11.884 Kurssitoiminnan ohjeistuksen mukaan selvitys on tehtävä ... 4 0:00:11.884 --> 0:00:14.319 kuukauden kuluessa kurssin päättymisestä. 5 0:00:15.680 --> 0:00:18.280 Löydät selvitystä odottavat kurssit seuraavasti: 6 0:00:21.000 --> 0:00:22.240 Välilehdellä "Kurssit" 7 0:00:23.080 --> 0:00:26.560 on listattuna kaikki ne kurssit, joista olet jo tehnyt suunnitelman. 8 0:00:27.440 --> 0:00:30.800 Tilasymbolit kertovat kunkin kurssin käsittelyvaiheen. 9 0:00:34.000 --> 0:00:36.244 Mikäli sinulla on monta kurssia listalla, 10 0:00:36.244 --> 0:00:39.299 niin saat haettua listaukseen eri tilassa olevat kurssit ... 11 0:00:39.299 --> 0:00:40.359 valikoiden avulla. 12 0:00:46.240 --> 0:00:48.920 Halutessasi saat listaukset aikajärjestykseen. 13 0:00:51.040 --> 0:00:54.571 ja vielä hakukentän avulla voit hakea kursseja nimen tai sen ... 14 0:00:54.571 --> 0:00:55.679 osan perusteella. 15 0:01:01.320 --> 0:01:05.120 Valitse kurssilista kurssi, jolle haluat selvityksen tehdä. 16 0:01:06.440 --> 0:01:08.870 Jotta pääset tekemään loppuselvitystä, 17 0:01:08.870 --> 0:01:11.925 kurssin tilan on oltava vaiheessa "Hyväksytty tuen ... 18 0:01:11.925 --> 0:01:13.799 piiriin, odottaa selvitystä". 19 0:01:18.080 --> 0:01:20.360 Siirry välilehdelle "Osallistujatiedot". 20 0:01:21.760 --> 0:01:23.480 Valitse "muokkaa". 21 0:01:24.440 --> 0:01:27.520 Täytä toteutuneet opintotunnit. 22 0:01:30.240 --> 0:01:32.000 Täytä osallistujien määrät. 23 0:01:35.280 --> 0:01:37.910 Täytä osallistujista myös määrät kuluvana vuonna ... 24 0:01:37.910 --> 0:01:40.540 ensimmäistä kertaa Kansalaisfoorumin kurssille ... 25 0:01:40.540 --> 0:01:41.518 osallistuneista. 26 0:01:46.320 --> 0:01:50.160 Osallistujapalaute-kohdasta on valittava listasta sopivin vaihtoehto. 27 0:01:50.800 --> 0:01:53.694 Mikäli palautteesta on kooste, voit lisätä sen kohdassa ... 28 0:01:53.694 --> 0:01:54.719 "Lisää liitteitä". 29 0:02:01.600 --> 0:02:04.234 Osallistujien nimilistaa ei tarvitse liittää mukaan. 30 0:02:04.234 --> 0:02:06.364 Voit kuitenkin tallentaa sen tähän sivulle, 31 0:02:06.364 --> 0:02:08.998 vaikka omaa tarvettanne varten myös liitetiedostona. 32 0:02:09.760 --> 0:02:12.694 Kansalaisfoorumi kysyy osallistujien nimiä pistokokein. 33 0:02:12.694 --> 0:02:15.398 Kun sivun tiedot ovat valmiit, muista tallentaa tiedot ... 34 0:02:15.398 --> 0:02:17.239 alareunan "Tallenna"-painikkeella. 35 0:02:20.760 --> 0:02:23.520 Tämän jälkeen voit siirtyä "Kuluerittely"- välilehdelle. 36 0:02:24.200 --> 0:02:28.120 Valitse jälleen "muokkaa", niin kuluerittely avautuu täytettäväksi. 37 0:02:29.360 --> 0:02:32.480 Täytä otsikoituihin kenttiin kurssin kohdistuneet kulut. 38 0:02:39.000 --> 0:02:40.794 Jos merkitset "Muut koulutuskulut" 39 0:02:40.794 --> 0:02:41.719 -kenttään jotain, 40 0:02:42.280 --> 0:02:45.056 erittele summa ja kulujen aiheet "Selvitys muista ... 41 0:02:45.056 --> 0:02:46.799 koulutuskuluista" -kenttään. 42 0:02:49.040 --> 0:02:51.268 Mikäli lähetät palkkoja Kansalaisfoorumi ... 43 0:02:51.268 --> 0:02:53.376 palkanlaskennan kautta maksettavaksi, 44 0:02:53.376 --> 0:02:56.327 kirjaa palkkiolaskuihin sisältyvät kulukohdat kohtaan ... 45 0:02:56.327 --> 0:02:59.158 "Kansalaisfoorumin maksettavaksi jäävät palkkiot". 46 0:03:00.160 --> 0:03:02.494 Kouluttajan matka- ja palkkiolasku tai -laskut on ... 47 0:03:02.494 --> 0:03:04.719 tällöin liitettävä kohtaan "Lisää liitteitä". 48 0:03:10.440 --> 0:03:13.160 Myös kuluihin liittyen voit tallentaa muitakin liitteitä. 49 0:03:13.920 --> 0:03:16.683 Kansalaisfoorumi kysyy kulutositteita pistokokein, 50 0:03:16.683 --> 0:03:19.446 joten kulutositteiden liittäminen ei ole pakollista, 51 0:03:19.446 --> 0:03:20.798 mutta on siis mahdollista. 52 0:03:22.120 --> 0:03:24.620 Tositepyyntö tulee sitten erillisenä sähköpostiviestinä, 53 0:03:24.620 --> 0:03:26.159 jos ja kun otanta sattuu kohdallenne. 54 0:03:29.160 --> 0:03:31.916 Voit välitallentaa sivun tiedot kohdasta "Tallenna ... 55 0:03:31.916 --> 0:03:34.488 keskeneräisenä". Tällöin voit myöhemmin jatkaa ... 56 0:03:34.488 --> 0:03:35.958 sivu tietojen kirjaamista. 57 0:03:36.960 --> 0:03:39.332 Sitten kun tiedot ovat kokonaan valmiit, 58 0:03:39.332 --> 0:03:43.399 rastita vahvistus ja vakuutus -lauseke ja paina "Tallenna ja lähetä". 59 0:03:46.480 --> 0:03:50.149 Tämän jälkeen et enää voi itse muuttaa antamiasi tietoja. 60 0:03:50.149 --> 0:03:53.593 Jos korjattavaa tulee, ota yhteyttä Skaftukitiimiin ... 61 0:03:53.593 --> 0:03:55.839 sähköpostilla info@skaftuki.fi. 62 0:03:57.080 --> 0:03:59.520 Tai alareunassa näkyviin henkilöihin suoraan. 63 0:04:01.080 --> 0:04:04.360 Nyt kurssi on tilassa "Selvitys tehty (käsittelyssä)". 64 0:04:05.120 --> 0:04:07.224 Tämän jälkeen Kansalaisfoorumi käy läpi ... 65 0:04:07.224 --> 0:04:09.810 ilmoittamasi tiedot. Tietojen ollessa riittävän ... 66 0:04:09.810 --> 0:04:12.576 tarkat ja selkeät lasketaan teille kurssista kuuluva ... 67 0:04:12.576 --> 0:04:13.598 opintokeskustuki. 68 0:04:16.040 --> 0:04:19.230 Kun kurssin tilaan on tullut merkintä "Maksussa (valmis)", 69 0:04:19.230 --> 0:04:21.919 on tuki jo laitettu Kansalaisfoorumista maksuun. 70 0:04:22.560 --> 0:04:25.400 Tukia maksetaan pääsääntöisesti kahden viikon välein. 71 0:04:30.160 --> 0:04:33.120 "Tukilaskelma"-sivulta näet, miten tuki on laskettu. 72 0:04:34.000 --> 0:04:37.402 ja sivun "tulosta"-kohdasta avautuu kurssin kustannus- ... 73 0:04:37.402 --> 0:04:39.919 ja tukilaskelman sisältävä PDF-tiedosto. 74 0:04:41.120 --> 0:04:44.183 Sen voi tulostaa tai tallentaa sähköisenä ja toimittaa ... 75 0:04:44.183 --> 0:04:48.159 yhdistyksen talousseurannan, hallituksen tai kirjanpidon käyttöön. 76 0:04:49.840 --> 0:04:52.272 Mikäli sinulla herää kysymyksiä liittyen ... 77 0:04:52.272 --> 0:04:54.906 selvitykseen tai kuluerittelyn tekemiseen, 78 0:04:54.906 --> 0:04:56.797 ota yhteyttä Kansalaisfoorumin ... 79 0:04:56.797 --> 0:04:57.878 Skaftukitiimiin.