WEBVTT 1 0:00:01.400 --> 0:00:03.932 Tämä video opastaa miten teet opintoryhmän ... 2 0:00:03.932 --> 0:00:08.039 loppuselvityksen eli kirjaat toiminnan kuvauksen ja kuluerittelyn. 3 0:00:09.760 --> 0:00:12.800 Opintoryhmätoiminnan ohjeistuksen mukaan selvitys ... 4 0:00:12.800 --> 0:00:16.039 on tehtävä kuukauden kuluessa toiminnan päättymisestä. 5 0:00:17.880 --> 0:00:20.840 Löydät selvitystä odottavan opintoryhmän seuraavasti. 6 0:00:24.120 --> 0:00:26.958 Välilehdellä "Opintoryhmät" ovat listattuna kaikki ne ... 7 0:00:26.958 --> 0:00:28.672 opintoryhmät, joista olet tehnyt ... 8 0:00:28.672 --> 0:00:29.558 tukihakemuksen. 9 0:00:33.080 --> 0:00:35.429 Tilasymbolit kertovat kunkin opintoryhmän ... 10 0:00:35.429 --> 0:00:36.479 käsittelyvaiheen. 11 0:00:39.600 --> 0:00:43.000 Valitse listasta opintoryhmä, jolle haluat selvityksen tehdä. 12 0:00:44.320 --> 0:00:47.043 Opintoryhmä avautuu näyttäen hakemuksesi. 13 0:00:47.043 --> 0:00:49.981 Jotta pääset jatkamaan, kurssin tilan on oltava ... 14 0:00:49.981 --> 0:00:53.493 Skaftukipalvelussa vaiheessa "Hyväksytty tuen piiriin ... 15 0:00:53.493 --> 0:00:54.998 (odottaa selvitystä)". 16 0:00:58.480 --> 0:01:00.760 Siirry "Toiminnankuvaus"-välilehdelle. 17 0:01:01.440 --> 0:01:02.800 Valitse "muokkaa". 18 0:01:04.280 --> 0:01:07.837 Täytä välilehdellä olevat neljä tähdellä merkittyä pakollista ... 19 0:01:07.837 --> 0:01:11.199 kenttää. Lisätietoja ja liitteitä voit lisätä halutessasi. 20 0:01:14.080 --> 0:01:16.546 Kun sivun tiedot valmiit, muista tallentaa tiedot ... 21 0:01:16.546 --> 0:01:18.439 alareunan "Tallenna"-painikkeella. 22 0:01:23.760 --> 0:01:26.840 Siirry välilehdelle "Osallistujatiedot ja kuluerittely". 23 0:01:28.040 --> 0:01:29.240 Valitse "muokkaa". 24 0:01:30.920 --> 0:01:32.880 Täytä toteutuneet opintotunnit. 25 0:01:35.880 --> 0:01:37.880 Täytä osallistujien määrät. 26 0:01:42.280 --> 0:01:45.332 Osallistujien nimilistaa ei tarvitse liittää mukaan voit ... 27 0:01:45.332 --> 0:01:47.529 kuitenkin tallentaa se liitetiedostona, 28 0:01:47.529 --> 0:01:49.238 vaikka omaa tarvettanne varten. 29 0:01:52.080 --> 0:01:54.760 Tämän jälkeen siirry kohtaan kuluerittely. 30 0:01:55.960 --> 0:01:58.543 Täytä otsikoituihin kenttiin opintoryhmän toiminnasta ... 31 0:01:58.543 --> 0:01:59.439 aiheutuneet kulut. 32 0:02:06.560 --> 0:02:09.133 Jos merkitset "Muut kulut" -kohtaan jotain, 33 0:02:09.133 --> 0:02:12.112 erittele summat ja kulujen aiheet "Selvitys muista ... 34 0:02:12.112 --> 0:02:13.398 kuluista" -kenttään. 35 0:02:15.520 --> 0:02:18.331 Kansalaisfoorumi kysyy kulutositteita pistokokein, 36 0:02:18.331 --> 0:02:21.142 joten kulutositteiden liittäminen ei ole pakollista, 37 0:02:21.142 --> 0:02:22.278 mutta on mahdollista. 38 0:02:23.800 --> 0:02:26.607 Tositepyyntö tulee sitten erillisenä sähköpostina, 39 0:02:26.607 --> 0:02:28.559 jos ja kun otanta sattuu kohdallenne. 40 0:02:32.440 --> 0:02:35.027 Voit välitallentaa sivun tiedot kohdasta "Tallenna ... 41 0:02:35.027 --> 0:02:37.442 keskeneräisenä". Tällöin voit myöhemmin jatkaa ... 42 0:02:37.442 --> 0:02:38.879 sivun tietojen kirjaamista. 43 0:02:42.480 --> 0:02:44.911 Sitten kun tiedot ovat kokonaan valmiit, 44 0:02:44.911 --> 0:02:47.759 rastita vahvistus- ja vakuutuslauseke ja paina ... 45 0:02:47.759 --> 0:02:49.079 "Tallenna ja lähetä". 46 0:02:52.040 --> 0:02:55.833 Tämän jälkeen et enää itse voi muuttaa antamiasi tietoja. 47 0:02:55.833 --> 0:02:59.316 Jos korjattavaa tulee, ota yhteyttä Skaftukitiimin ... 48 0:02:59.316 --> 0:03:01.638 sähköpostilla info@skaftuki.fi. 49 0:03:02.680 --> 0:03:05.880 Tai sivun alareunassa näkyviin henkilöihin suoraan. 50 0:03:10.000 --> 0:03:13.680 Nyt opintoryhmä on tilassa "Selvitys tehty (käsittelyssä)". 51 0:03:14.960 --> 0:03:16.956 Tämän jälkeen Kansalaisfoorumi käy läpi ... 52 0:03:16.956 --> 0:03:18.039 ilmoittamasi tiedot. 53 0:03:18.600 --> 0:03:21.448 Tietojen ollessa riittävän tarkat ja selkeät maksetaan ... 54 0:03:21.448 --> 0:03:24.296 teille opintokeskustuki hyväksyttyjen kulujen mukaan ... 55 0:03:24.296 --> 0:03:25.720 ilmoittamallenne tilille. 56 0:03:26.240 --> 0:03:29.280 Kuitenkin enintään vuosittain vahvistettava maksimisumma. 57 0:03:30.640 --> 0:03:33.465 Kun opintoryhmän tilaan on tullut merkintä "Maksussa ... 58 0:03:33.465 --> 0:03:35.061 (valmis)", on tuki jo laitettu ... 59 0:03:35.061 --> 0:03:36.719 Kansalaisfoorumista maksuun. 60 0:03:37.520 --> 0:03:40.283 Tukia maksetaan kunkin kuukauden lopussa pois ... 61 0:03:40.283 --> 0:03:41.319 lukien heinäkuu. 62 0:03:47.440 --> 0:03:50.120 Tukilaskelma sivulta näet miten tuki on laskettu. 63 0:03:50.960 --> 0:03:54.881 Ja sivun "tulosta"-kohdasta avautuu kurssin kustannus- ja ... 64 0:03:54.881 --> 0:03:56.879 tukilaskelman sisältävä PDF. 65 0:03:57.560 --> 0:04:00.639 Sen voi tulostaa tai tallentaa sähköisenä ja toimittaa ... 66 0:04:00.639 --> 0:04:04.439 yhdistyksen talousseuran, hallituksen tai kirjanpidon käyttöön. 67 0:04:05.160 --> 0:04:07.600 Mikäli sinulle herää kysymyksiä liittyen ... 68 0:04:07.600 --> 0:04:10.176 selvitykseen ja kuluerittelyn tekemiseen, 69 0:04:10.176 --> 0:04:12.074 ota yhteyttä Kansalaisfoorumin ... 70 0:04:12.074 --> 0:04:13.158 Skaftukitiimiin.