WEBVTT 1 0:00:00.000 --> 0:00:03.291 Tämä video opastaa miten teet opintoryhmähakemuksen ... 2 0:00:03.291 --> 0:00:05.079 Skaftuki-verkkopalveluun. 3 0:00:06.320 --> 0:00:09.516 Opintoryhmähakemuksessa annetut tiedot ovat tärkeitä. 4 0:00:09.516 --> 0:00:12.451 Niiden perusteella Kansalaisfoorumi arvioi ovatko ... 5 0:00:12.451 --> 0:00:15.256 opintoryhmän tavoitteet, sisällöt ja toiminnot, 6 0:00:15.256 --> 0:00:17.278 opintokeskustoiminnaksi sopivia. 7 0:00:18.320 --> 0:00:21.398 Opintoryhmä siis hyväksytään Kansalaisfoorumin tuen piiriin ... 8 0:00:21.398 --> 0:00:22.880 suunnitelmansa perusteella. 9 0:00:28.120 --> 0:00:29.924 Lue ensin "Ohjeet ja lomakkeet" 10 0:00:29.924 --> 0:00:32.530 -välilehdellä oleva "Opintoryhmätoiminnan ... 11 0:00:32.530 --> 0:00:33.799 ohjeet" -dokumentti. 12 0:00:34.320 --> 0:00:37.136 Siihen ovat koottuna Kansalaisfoorumin keskeiset ... 13 0:00:37.136 --> 0:00:39.760 periaatteet ja käytännöt koskien opintoryhmän ... 14 0:00:39.760 --> 0:00:42.960 tavoitteita, sisältöä ja taloutta ja muita järjestelyjä. 15 0:00:44.760 --> 0:00:46.349 Tee opintoryhmähakemus heti, 16 0:00:46.349 --> 0:00:49.039 kun hakemukseen tarvittavat tiedot ovat olemassa. 17 0:00:49.920 --> 0:00:52.559 Kirjauduttuasi sisään on aina hyvä tarkistaa onko ... 18 0:00:52.559 --> 0:00:54.891 "Uusimmat tiedotteet" -osioon tullut uutta ... 19 0:00:54.891 --> 0:00:56.118 ajankohtaista tietoa. 20 0:00:57.160 --> 0:00:59.582 Opintoryhmähakemus tehdään avaamalla ... 21 0:00:59.582 --> 0:01:01.719 valikkonauhasta "Opintoryhmät." 22 0:01:02.680 --> 0:01:05.240 Ja edelleen oikealta "luo uusi". 23 0:01:06.760 --> 0:01:09.240 Hakemukseen tulee kirjata pyydetyt tiedot. 24 0:01:11.400 --> 0:01:14.120 Oranssilla tähdellä merkityt ovat pakollisia kenttiä. 25 0:01:17.400 --> 0:01:20.720 Mustien kysymysmerkkien takaa löytyy tarkentavia ohjeita. 26 0:01:23.680 --> 0:01:27.488 Pakollisia tietoja opintoryhmän hakemuksessa ovat nimi, 27 0:01:27.488 --> 0:01:29.697 ajankohta, opintotuntien määrä, 28 0:01:29.697 --> 0:01:32.210 kunta, ohjaajan tiedot sekä toiminnan ... 29 0:01:32.210 --> 0:01:34.038 tavoite ja tarkempi kuvaus. 30 0:01:35.920 --> 0:01:38.598 Erityisen tärkeä on kuvata mitä opintoryhmässä ... 31 0:01:38.598 --> 0:01:39.839 odotetaan opittavan. 32 0:01:53.760 --> 0:01:56.513 Voit myös kirjoittaa kenttiin tekstin "liitteessä", 33 0:01:56.513 --> 0:01:59.027 jos toiminnan kuvaus ja tavoitteet on kerrottu jo ... 34 0:01:59.027 --> 0:02:02.558 jossain muualla ja laittaa liitteen mukaan "lisää liite" -kohdasta. 35 0:02:04.280 --> 0:02:05.520 "Lisätietoja"-kentässä 36 0:02:06.040 --> 0:02:08.063 voit lähettää muuta haluamaasi tietoa ... 37 0:02:08.063 --> 0:02:11.557 Kansalaisfoorumille tai kirjoita vaikka itseäsi varten muistiin ... 38 0:02:11.557 --> 0:02:13.518 jonkun opintoryhmää koskevan asian. 39 0:02:14.360 --> 0:02:17.140 Esimerkiksi jos haluat vielä muokata tietoja ennen ... 40 0:02:17.140 --> 0:02:19.414 opintokeskuksen hyväksymiskäsittelyä, 41 0:02:19.414 --> 0:02:22.446 voit kirjoittaa kenttään esimerkiksi tekstin "hakemus ... 42 0:02:22.446 --> 0:02:24.467 on kesken, lisään ja muokkaan tietoja ... 43 0:02:24.467 --> 0:02:25.477 vielä myöhemmin." 44 0:02:26.320 --> 0:02:28.725 Myös Kansalaisfoorumi saattaa viestittää tässä ... 45 0:02:28.725 --> 0:02:30.843 kentässä sinulle asioista, jotka koskevat ... 46 0:02:30.843 --> 0:02:31.759 opintoryhmäänne. 47 0:02:33.840 --> 0:02:36.591 "Käyttöoikeudet"-kohdassa voit jakaa opintoryhmän ... 48 0:02:36.591 --> 0:02:40.119 katselu- ja muokkausoikeudet jollekin listalla näkyvistä henkilö. 49 0:02:41.440 --> 0:02:44.051 Listaan tulevat nimet joilla on saman opintoryhmän tai ... 50 0:02:44.051 --> 0:02:46.606 yhdistyksen valtuuttama käyttäjätunnus Skaftuessa ... 51 0:02:46.606 --> 0:02:47.439 kuin sinullakin. 52 0:02:50.040 --> 0:02:52.400 Muistathan lopuksi tallentaa tiedot "Tallenna"-painikkeella. 53 0:02:57.640 --> 0:03:00.502 "Opintoryhmät"-sivun yläreunan "info"- painikkeen ... 54 0:03:00.502 --> 0:03:03.488 takaa löytyy tärkeää tietoa. Siellä ovat opintoryhmien ... 55 0:03:03.488 --> 0:03:05.479 tila-symbolit ja niiden selitykset. 56 0:03:07.160 --> 0:03:09.694 Opintoryhmähakemus on muokattavissa niin kauan, 57 0:03:09.694 --> 0:03:11.639 kun sen tila on "Uusi (hyväksymättä)". 58 0:03:14.720 --> 0:03:17.400 Opintoryhmähakemuksen voi poistaa kokonaan. 59 0:03:21.200 --> 0:03:24.440 Hakemuksen voi myös kopioida uuden hakemuksen pohjaksi. 60 0:03:25.560 --> 0:03:27.825 Uuden opintoryhmän aloittaminen vanhasta ... 61 0:03:27.825 --> 0:03:31.131 kopioimalla ei kuitenkaan siirrä mahdollisia liitteitä uuden ... 62 0:03:31.131 --> 0:03:32.478 opintoryhmän tietoihin. 63 0:03:34.000 --> 0:03:37.115 Kun Kansalaisfoorumi on hyväksynyt opintoryhmän tuen ... 64 0:03:37.115 --> 0:03:39.369 piiriin, muuttuu tila "Hyväksytty tuen ... 65 0:03:39.369 --> 0:03:41.159 piiriin (odottaa selvitystä)". 66 0:03:41.760 --> 0:03:43.960 Sen jälkeen et voi enää muuttaa tietoja. 67 0:03:46.640 --> 0:03:49.839 Jos opintoryhmään tulee muutoksia hyväksynnän ... 68 0:03:49.839 --> 0:03:52.336 jälkeen, ota yhteyttä sähköpostilla ... 69 0:03:52.336 --> 0:03:56.159 info@skaftuki.fi tai suoraan Skaftukitiimin jäseniin. 70 0:03:58.240 --> 0:04:01.010 Kansalaisfoorumi toivottaa hyvin suunniteltua ja ... 71 0:04:01.010 --> 0:04:03.528 onnistunutta opintoryhmätoimintaa kaikille ... 72 0:04:03.528 --> 0:04:05.039 yhteistyökumppaneilleen.