WEBVTT 1 0:00:01.480 --> 0:00:04.311 Tämä video opastaa, miten teet kurssisuunnitelman ... 2 0:00:04.311 --> 0:00:05.919 Skaftuki-verkkopalveluun. 3 0:00:06.880 --> 0:00:09.807 Kurssisuunnitelmassa annetut tiedot ovat tärkeitä. 4 0:00:09.807 --> 0:00:12.671 Niiden perusteella Kansalaisfoorumi arvioi ovatko ... 5 0:00:12.671 --> 0:00:15.025 kurssin tavoitteet, sisällöt ja toiminnot ... 6 0:00:15.025 --> 0:00:16.998 opintokeskustoiminnaksi sopivia. 7 0:00:18.120 --> 0:00:20.084 Yksittäinen kurssi siis hyväksytään ... 8 0:00:20.084 --> 0:00:23.399 Kansalaisfoorumin tuen piiriin suunnitelmansa perusteella. 9 0:00:24.880 --> 0:00:27.903 Kaikki mitä tässä videossa opastetaan kursseista, 10 0:00:27.903 --> 0:00:30.651 koskee myös yksittäisiä luentotilaisuuksia, 11 0:00:30.651 --> 0:00:32.918 luentosarjoja sekä verkko-opetusta. 12 0:00:35.920 --> 0:00:37.892 Lue ensin "Ohjeet ja lomakkeet" 13 0:00:37.892 --> 0:00:41.399 -välilehdeltä "Kurssitoiminnan ohjeet" -dokumentti. 14 0:00:42.360 --> 0:00:45.138 Siihen on koottuna Kansalaisfoorumin keskeiset ... 15 0:00:45.138 --> 0:00:47.850 periaatteet ja käytännöt koskien koulutuksien ... 16 0:00:47.850 --> 0:00:49.305 tavoitteita, sisältöjä, 17 0:00:49.305 --> 0:00:51.157 taloutta ja muita järjestelyjä. 18 0:00:53.800 --> 0:00:56.729 Kurssisuunnitelman tekeminen on mahdollista sen jälkeen, 19 0:00:56.729 --> 0:00:59.199 kun yhdistyksellemme on myönnetty vuosikiintiö. 20 0:01:00.200 --> 0:01:03.246 Tee kurssisuunnitelma heti, kun suunnitelmaan tarvittavat ... 21 0:01:03.246 --> 0:01:04.359 tiedot ovat olemassa. 22 0:01:05.040 --> 0:01:08.400 Kurssisuunnitelma tulee aina tehdä ennen kurssin alkamista. 23 0:01:11.680 --> 0:01:14.428 Aina kirjauduttuasi sisään on hyvä tarkastaa onko ... 24 0:01:14.428 --> 0:01:16.920 "Uuusimmat tiedotteet" -osioon tullut uutta ... 25 0:01:16.920 --> 0:01:18.198 ajankohtaista tietoa. 26 0:01:20.040 --> 0:01:24.080 Tee kurssisuunnitelma avaamalla valikkonauhasta "Kurssit". 27 0:01:25.800 --> 0:01:28.040 ja oikealta "luo uusi". 28 0:01:30.120 --> 0:01:32.760 Kirjaa kurssisuunnitelmaan pyydetyt tiedot. 29 0:01:36.200 --> 0:01:38.440 Pakolliset kentät on merkitty tähdellä. 30 0:01:39.920 --> 0:01:43.000 Kysymysmerkkien takaa löydät tarkentavia ohjeita. 31 0:01:44.520 --> 0:01:46.822 Kaikista kursseista kysytään nimi, 32 0:01:46.822 --> 0:01:49.719 opiskeluaihe, päivämäärät ja opintotunnit. 33 0:01:56.920 --> 0:01:59.168 Valitse ensisijainen kohderyhmä, 34 0:01:59.168 --> 0:02:01.491 verkko-opetus ja luentosarja vain, 35 0:02:01.491 --> 0:02:02.839 jos ne ovat käytössä. 36 0:02:04.760 --> 0:02:06.940 Voit käyttää opintotuntilaskuria apuna, 37 0:02:06.940 --> 0:02:09.846 jos sinun on vaikea muuten laskea minkä verran kurssista ... 38 0:02:09.846 --> 0:02:11.238 kerääntyy opintotunteja. 39 0:02:11.920 --> 0:02:14.920 Laskurin käyttöä opastetaan omassa ohjevideossaan. 40 0:02:18.640 --> 0:02:21.574 Rinnakkaisopetus ja rinnakkaisryhmät kirjataan ... 41 0:02:21.574 --> 0:02:23.826 suunnitelmaan vain, jos ohjelmassa on ... 42 0:02:23.826 --> 0:02:26.897 samanaikaisesti eri ryhmissä tapahtuvaa opetusta, 43 0:02:26.897 --> 0:02:29.558 siten että jokaista ryhmää ohjaa eri ohjaaja. 44 0:02:30.880 --> 0:02:33.710 Kurssilaisten keskinäiset ryhmätyötunnit eivät ole ... 45 0:02:33.710 --> 0:02:34.879 rinnakkaisopetusta. 46 0:02:36.600 --> 0:02:38.708 Pakollisia tietoja kurssisuunnitelmassa ovat ... 47 0:02:38.708 --> 0:02:39.839 paikkaa koskevat tiedot, 48 0:02:40.520 --> 0:02:43.720 kurssin tavoite, ohjelma ja kouluttajat. 49 0:02:47.560 --> 0:02:50.676 Kurssin tavoite täydentää jo kiintiöhakuvaiheessa ... 50 0:02:50.676 --> 0:02:53.584 esittämäänne tietoa. Erittäin tärkeää on kuvata ... 51 0:02:53.584 --> 0:02:55.038 mitä on tarkoitus oppia. 52 0:02:59.640 --> 0:03:01.608 "Ohjelma, kouluttajat ja aikataulu" 53 0:03:01.608 --> 0:03:04.560 -tiedot voit kirjoittaa tai kopioida vastauskenttään. 54 0:03:05.120 --> 0:03:07.888 Jos kaikki kysytyt tiedot käyvät ilmi esimerkiksi ... 55 0:03:07.888 --> 0:03:09.884 valmiista koulutuksen esitteestä, 56 0:03:09.884 --> 0:03:12.524 voit kirjoittaa kenttään tekstin "liitteessä" 57 0:03:12.524 --> 0:03:15.679 ja laittaa esitteen mukaan "Lisää liitteitä" -kohdasta. 58 0:03:17.880 --> 0:03:20.939 "Lisätietoja"-kentässä voit lähettää muuta haluamaasi ... 59 0:03:20.939 --> 0:03:24.373 tietoa Kansalaisfoorumille, tai kirjoita vaikka itseäsi varten ... 60 0:03:24.373 --> 0:03:26.558 muistiin jonkun kurssia koskevan asian. 61 0:03:28.920 --> 0:03:31.981 Esimerkiksi jos haluat vielä muokata tietoja ennen ... 62 0:03:31.981 --> 0:03:34.485 opintokeskuksen hyväksymiskäsittelyä, 63 0:03:34.485 --> 0:03:38.311 voit kirjoittaa kenttään tekstin "kurssisuunnitelma on kesken ... 64 0:03:38.311 --> 0:03:40.398 lisään ja muokkaan tietoja vielä". 65 0:03:41.400 --> 0:03:44.415 Kansalaisfoorumi saattaa viestittää tässä kentässä ... 66 0:03:44.415 --> 0:03:46.840 sinulle asioista, jotka koskevat kyseessä ... 67 0:03:46.840 --> 0:03:48.478 olevaa tai tulevia kursseja. 68 0:03:54.040 --> 0:03:57.194 Käyttöoikeudet kohdassa voit jakaa kurssin katselu- ja ... 69 0:03:57.194 --> 0:04:00.479 muokkausoikeudet jollekin listalla näkyvistä henkilöistä. 70 0:04:01.200 --> 0:04:03.746 Listaan tulee ne nimet, joilla on saman yhdistyksen ... 71 0:04:03.746 --> 0:04:06.639 valtuuttama käyttäjätunnus Skaftuessa kuin sinullakin. 72 0:04:08.640 --> 0:04:11.440 Huomaa lopuksi tallentaa tiedot "Tallenna"-painikkella. 73 0:04:15.680 --> 0:04:18.795 "Kurssit"-sivun "info"-painikkeen takaa löytyy ... 74 0:04:18.795 --> 0:04:23.359 tärkeää tietoa. Siellä ovat kurssien tilasymbolit ja niiden selitykset. 75 0:04:28.920 --> 0:04:31.227 Kurssisuunnitelma on muokattavissa niin kauan, 76 0:04:31.227 --> 0:04:33.039 kun sen tila on "Uusi (hyväksymättä)". 77 0:04:34.960 --> 0:04:37.400 Kurssisuunnitelman voi poistaa kokonaan. 78 0:04:41.120 --> 0:04:43.445 Kurssisuunnitelman voi myös kopioida uuden ... 79 0:04:43.445 --> 0:04:45.079 kurssisuunnitelman pohjaksi. 80 0:04:46.600 --> 0:04:49.022 Uuden kurssisuunnitelman aloittaminen vanhasta ... 81 0:04:49.022 --> 0:04:51.839 kopioimalla ei kuitenkaan siirrää mahdollisia liitteitä ... 82 0:04:51.839 --> 0:04:53.078 uuden kurssin tietoihin. 83 0:04:56.840 --> 0:04:59.469 Kun Kansalaisfoorumi on hyväksynyt kurssin tuen ... 84 0:04:59.469 --> 0:05:01.426 piiriin, näkyy tila "Hyväksytty tuen ... 85 0:05:01.426 --> 0:05:04.361 piiriin (odottaa selvitystä)" ja sen jälkeen et voi enää ... 86 0:05:04.361 --> 0:05:05.278 muokata tietoja. 87 0:05:07.680 --> 0:05:10.703 Jos kurssiin tulee muutoksia hyväksynnän jälkeen, 88 0:05:10.703 --> 0:05:13.519 ota yhteyttä sähköpostilla info@skaftuki.fi 89 0:05:14.240 --> 0:05:16.880 tai suoraan Skaftukitiimin jäseniin. 90 0:05:19.400 --> 0:05:22.452 Kansalaisfoorumi toivoo hyvin suunniteltua ja onnistunutta ... 91 0:05:22.452 --> 0:05:25.159 kurssitoimintaa kaikille yhteistyökumppaneilleen.